Gerealiseerde huisvesting vluchtelingen in kaart

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hebben ook voor 2018 een taakstelling meegekregen. In deze kaart kun je zien dat dit goed wordt opgepakt: de taakstelling wordt ruimschoots gehaald. Goed nieuws!

Deze kaart geeft de taakstelling en voortgang weer die gemeenten hebben om vergunninghouders te huisvesten. Als je klikt op een gemeente, zie je de taakstelling en het aantal gerealiseerde woningen voor vergunninghouders van die gemeente. Je kunt hierbij filteren op gemeente en op periode.

N.B. De kaart is opgebouwd met cijfers die afkomstig zijn van het COA. Deze cijfers worden maandelijks opgesteld en bevatten de stand op de eerste dag van de maand. Het gaat om de officieel bij het COA afgemelde vergunninghouders. Hierdoor kan er soms een verschil zijn met cijfers die individuele gemeenten hanteren. De taakstelling die het COA aanhoudt is de gecorrigeerde taakstelling: opgebouwd uit de voor- of achterstand op 1/1 of 1/7 plus de nieuwe netto taakstelling. En daarmee niet op de netto taakstelling die elk half jaar aan gemeenten wordt gemeld via de brief taakstelling huisvesting vergunninghouders.

Platform Opnieuw Thuis

Gemeenten kregen de afgelopen jaren een grote instroom van vluchtelingen te verwerken. Het Platform Opnieuw thuis bood hen tot medio 2017 ondersteuning op het gebied van huisvesting van statushouders. Wil je meer weten over Platform Opnieuw Thuis? Lees meer.

cijfers 2019 - 1

Taakstelling 0
Gerealiseerd 0
Nog te realiseren 0

Gerealiseerd per maand 2018 - 2

De gemiddelde taakstelling per maand komt overeen met de totale gecorrigeerde taakstelling over zes maanden (inclusief de achterstand die in voorgaande perioden is opgelopen) gedeeld door 6. In de grafiek kunt u aflezen of er in een specifieke maand boven of onder het gemiddeld aantal vergunninghouders is gehuisvest.

Gerealiseerd per maand (cumulatief) 2019 - 1

In deze grafiek ziet u de taakstelling voor een periode van zes maanden gelijk oplopen en kunt u aflezen hoeveel vergunninghouders de desbetreffende gemeente tot op heden heeft gehuisvest.