28 maart 2018

artikel

Betreed het podium tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Dit najaar zet de eerste PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein #waarmaken vooruitstrevende initiatieven in het zonnetje. Tijdens de parade kunnen gemeenten en hun maatschappelijke partners inspirerende voorbeelden uit de praktijk aan elkaar presenteren. Hoofdvraag is: Wat maken we echt waar van de belofte van de decentralisaties in het sociaal domein? Ali Rabarison, directeur Beleid inclusieve samenleving bij de VNG, roept gemeenten met innovatieve ideeën en een aanpak die werkt op hun praktijkvoorbeeld uiterlijk 15 april in te sturen.

De PraktijkVoorbeeldenParade vindt plaats in het najaar van 2018, in verschillende regio’s:

  • maandag 24 september: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
  • maandag 1 oktober: Evoluon, Eindhoven
  • maandag 8 oktober: Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Inspiratie opdoen

De  PraktijkVoorbeeldenParade richt zich primair op gemeenten. “Maar,” voegt Rabarison toe, “gemeenten doen en kunnen het vaak niet alleen. Jeugdhulpaanbieders, burgerinitiatieven en welzijnsorganisaties zijn voorbeelden van belangrijke samenwerkingspartners, en deze zijn daarom natuurlijk ook van harte welkom.” De VNG hoopt dat gemeenten elkaar met de verschillende sessies inspireren om ‘out of the box’ te denken en écht te gaan voor een vernieuwende aanpak in het sociaal domein.

Meld je aan en leid een sessie

Deelnemers van de PraktijkVoorbeeldenParade kunnen tijdens drie ronden telkens uit tien sessies kiezen. In deze sessies presenteren gemeenten eigen initiatieven waar zij trots op zijn en delen ervaringen. Wil je jouw praktijkvoorbeeld een podium bieden en een sessie organiseren? Download dan het inschrijfformulier en stuur het vóór 16 april ingevuld terug naar praktijkvoorbeeldenparade@vng.nl.

Een 12-koppige selectiecommissie onder voorzitterschap van Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) beoordeelt de inzendingen.

#waarmaken

Doel is dan ook dat de parade nieuwe initiatieven stimuleert. Om dat nog breder neer te zetten heeft de VNG de hashtag #waarmaken in het leven geroepen. De PraktijkVoorbeeldenParade is een samenwerking tussen de VNG, de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw. Hierbinnen werken gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkteamorganisaties en inwoners al met elkaar samen. “Door vooruitstrevende praktijkvoorbeelden een podium te bieden, hopen we ze te kunnen koppelen aan deze samenwerkingsverbanden,” vertelt Rabarison, “zodat ze verder verspreid en doorontwikkeld worden, en anderen er ook gebruik van kunnen maken.”

Ook het A&O fonds gemeenten en Divosa werken als partners mee en benaderen gemeenten en maatschappelijke partners om hun praktijkvoorbeeld in te sturen.

Meer weten?

Jouw praktijkvoorbeeld presenteren in een eigen sessie?