13 juli 2017

artikel

Gemeenten van de Toekomst neemt informatie over van Platform Opnieuw Thuis

Platform Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten en corporaties tot 16 juli 2017 met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Het platform zal niet langer bestaan, maar de online informatie wordt overgenomen door Gemeenten van de Toekomst. Goede voorbeelden, veelgestelde vragen, handreikingen en factsheets op het gebied van migratie zijn op onze website in te zien en na te lezen. De informatie van Platform Opnieuw Thuis kun je vinden door op de pagina met alle artikelen te kiezen voor de tag ‘Platform Opnieuw Thuis’. De content wordt overgeplaatst in de maanden juli en augustus. Eind augustus is alle informatie van Platform Opnieuw Thuis op Gemeentenvandetoekomst.nl te vinden.

 

Einde Platform Opnieuw Thuis; hoe verder?

Op 16 juli a.s. beëindigt het Platform Opnieuw Thuis na ruim 2,5 jaar zijn werkzaamheden. Er is veel werk verzet waarbij huisvestingsprocessen structureel zijn verbeterd en gemeenten steeds beter toegerust zijn om met de huisvestingstaakstellingen om te kunnen gaan. Dat blijft echter ook in de toekomst nodig. Het team van Platform Opnieuw Thuis zal vanaf 16 juli 2017 andere werkzaamheden gaan oppakken. Het kernteam ‘Huisvesting’ zal binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie de onderstaande werkzaamheden oppakken.

  • Netwerkbijeenkomsten taakstelling en aanwezigheid in regionale netwerken

Twee keer per jaar, voorafgaande aan de vaststelling van de halfjaarlijkse taakstelling organiseert het kernteam een netwerkbijeenkomst. Gemeenten worden meegenomen in de totstandkoming van de taakstelling, de samenstelling van de groep en de speerpunten van de huisvestingsopdracht. De volgende organisaties zullen in ieder geval een uitnodiging ontvangen: gemeenten, VNG, provinciale overheid, VluchtelingenWerk Nederland, BZK, SZW, COA, IND en Aedes.

Naast de netwerkbijeenkomsten zal het kernteam Huisvesting geregeld contact met de uitvoerende partijen onderhouden door deelname aan regionale en landelijke bijeenkomsten die rond de huisvesting van vergunninghouders worden georganiseerd.

  • Doorstart Werkgroep Procesverbetering

Op verzoek van velen zal het een nieuwe werkgroep Procesverbetering ingericht worden. De voormalige werkgroep Procesverbetering heeft onder de vlag van het Platform Opnieuw Thuis voor praktische oplossingen gezorgd, zoals de inrichting van BRP-straten en het Toeslagenservicepunt. Deze succesvolle werkgroep krijgt een doorstart. Doel van deze nieuwe werkgroep is om gesignaleerde problemen in de overgangsfase van een vergunninghouder vanuit de centrale (COA)opvang naar een goede start in gemeenten te benoemen, te adresseren en op te lossen. Uitgangspunt voor de te bespreken agendapunten zijn de problemen die de uitvoeringspraktijk ervaart.

Als je vragen hebt, knelpunten wilt aanmelden voor de werkgroep Procesverbeteringen of uitgenodigd wilt worden voor de netwerkbijeenkomsten Taakstelling, kun je contact opnemen met het kernteam Huisvesting via gemeentenvandetoekomst@minbzk.nl.