2 oktober 2018

artikel

Nieuw taakstelling huisvesting statushouders

Gemeenten moeten in de 1e helft van 2019 8.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders, die de Staatscourant heeft gepubliceerd.

De vergunninghouders wonen veelal in een asielzoekerscentrum, in afwachting van woonruimte in een gemeente. Door de lagere asielinstroom en instroom van familieherenigers is de taakstelling lager dan voor het eerste half jaar van 2018. De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 het aantal te huisvesten vergunninghouders ongeveer gelijk zal blijven, waardoor de verwachte taakstelling voor de tweede helft van 2019 tussen 6.000 tot 9.000 te huisvesten vergunninghouders zal komen te liggen.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel vergunninghouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.

Bron

Lees meer in de Staatscourant van 20 september 2018: Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders.