27 augustus 2018

artikel

Vacature: regioadviseurs gezocht!

Voor het Interbestuurlijk Programma zoekt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een  team regioadviseurs. Zij zijn de spin in het web als het gaat om bestuurlijke netwerken koppelen aan de praktijk en inhoud van zowel het sociaal domein als fysieke leefomgeving.

Wat vind jij van deze uitspraken?

  • Maatschappelijke opgaven kunnen beter, sneller en meer integraal worden aangepakt als gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk daar samen de schouders onder zetten.
  • Bij de aanpak van maatschappelijke opgaven kun je beste werken vanuit de behoeften in een regio. De opgaven tussen regio’s verschillen namelijk sterk.

Ben je het met beide eens? En zou je daar zelf een bijdrage aan willen en kunnen leveren? Dan zou je zomaar geschikt kunnen zijn voor de functie van regioadviseur Interbestuurlijk Programma! Voor een nieuw team zoekt het ministerie van BZK enthousiaste netwerkers die verbindingen kunnen leggen tussen inhoud en mensen. En tussen beleid en uitvoering en andersom. Het team kan gebruik maken van ruime kennis, ervaring en netwerken van BZK.

Reageer snel

Maandag 27 augustus wordt de uitvraag geplaatst en de reactietermijn is een week! ICTU verzorgt, via brokers, de selectie. Bekijk hier de vacaturetekst en solliciteer direct via een van de drie brokers! Je vindt de vacatures zelf op de sites van de brokers (Hinttech, Jenrick of Myler).